Kontakty

Telefonní a e-mailové kontakty zaměstnanců NFA

— Sídlo a podatelna
— Vedení organizace
— Oddělení a zaměstnanci
— Adresy pracovišť a mapy

 

Sídlo a podatelna

 

Národní filmový archiv
Malešická 12
130 00 Praha 3

Po-Pá 8:30-17:00

E e-podatelna@nfa.cz

IČO 00057266
DIČ CZ00057266

Datová schránka
Jméno účtu: NFA
ID: tg8i2zq
Typ: PO_REQ

Číslo účtu
POZOR! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU!
83337011/0710
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

sekretariát NFA
Mgr. Martina Šťastná
E martina.stastna@nfa.cz
T 604 243 290

 

Vedení organizace

 

generální ředitel NFA
PhDr. Michal Bregant
E michal.bregant@nfa.cz
portál / kino Ponrepo / PR / Kreativní Evropa – Media

ředitelka sekce ekonomických a správních agend
Ing. Barbora Bokšteflová, MSc.
E barbora.boksteflova@nfa.cz
T 734 276 546
– sekretariát NFA / ekonomické oddělení / obchodní oddělení / správa a údržba budov / IT / Grantový referát

ředitel/ka sekce audiovizuálních sbírek
– odd. akvizice a archivace / odd. kurátorů / nabídková povinnost / digitální laboratoř / filmová výchova /odd. metodiky

ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek
Katarína Gatialová
E katarina.gatialova@nfa.cz
T 770 119 406
Knihovna NFA / oddělení písemných archiválií / oddělení výzkumu/ oddělení orální historie

 

Oddělení a zaměstnanci NFA

 

vrátnice Malešická
T 778 522 702

 

sekretariát NFA
Mgr. Martina Šťastná
E martina.stastna@nfa.cz
T 604 243 290

obchodní oddělení
vedoucí MgA. Tomáš Žůrek
E tomas.zurek@nfa.cz
T 778 487 857

distribuce do kin
Iva Žáková
T 778 745 532
iva.zakova@nfa.cz

PR NFA
Veronika Bokšteflová
E veronika.boksteflova@nfa.cz
T 778 745 533

1435mm / Nákladové nádraží Žižkov
Sára Herrmannová
sherrmannova@gmail.com 
T 778 745 539

personalistka NFA
Barbora Ligačová
E barbora.ligacova@nfa.cz
T 778 487 851

ekonomické oddělení
vedoucí Ing. Petra Volfová
E petra.volfova@nfa.cz
T 602 477 804

oddělení digitálního kurátorství
vedoucí Ing. Michal Klodner Ph.D.
E michal.klodner@nfa.cz
T 603 783 105
Poruchy a podpora PC 775 856 920

správa a údržba budov
vedoucí Marcela Zumrová
E marcela.zumrova@nfa.cz
T 778 487 882

oddělení akvizice a archivace
vedoucí Mgr. Jana Přikrylová
jana.prikrylova@nfa.cz
T 724 046 368

oddělení kurátorů
vedoucí Mgr. Briana Čechová, Ph.D.
E briana.cechova@nfa.cz
T 778 522 720

nabídková povinnost
Adéla Kudlová
E adela.kudlova@nfa.cz
T 775 431 538

digitální laboratoř
vedoucí BcA. Jonáš Svatoš
E jonas.svatos@nfa.cz
T 602 603 910

oddělení metodiky

Mgr. Matěj Strnad
E matej.strnad@nfa.cz
T 778 487 885

filmová výchova
Bc. Ariana Horáčková
ariana.horackova@nfa.cz
T 778 522 729

Knihovna NFA
vedoucí Mgr. Pavla Janásková
E pavla.janaskova@nfa.cz
T 778 522 710

oddělení písemných archiválií
vedoucí Mgr. Tomáš Lachman
E tomas.lachman@nfa.cz
T 778 522 714

oddělení výzkumu
vedoucí Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.
lucie.cesalkova@nfa.cz
T 778 522 713

oddělení orální historie
kurátorka Mgr. et Mgr. Marie Barešová
E marie.baresova@nfa.cz
T 778 522 718

kino Ponrepo
vedoucí MgA. David Havas
E david.havas@nfa.cz
T 734 276 555

oddělení Portál (Filmový přehled)
vedoucí Jan Valter
E jan.valter@nfa.cz
T 778 522 704

Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA
vedoucí Pavlína Kalandrová
E pavlina.kalandrova@kreativnievropa.cz
T 606 622 201

 

Adresy pracovišť a mapy

 

Pracoviště Malešická
Malešická 12 / 14, 130 00 Praha 3 (mapa)
– generální ředitel, sekretariát, obchodní oddělení, ekonomické oddělení, sekce audiovizuálních sbírek

Pracoviště Bartolomějská
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 (mapa)
– Ponrepo, Portál, sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací

Pracoviště Národní třída
Národní třída 28, 110 00 Praha 1 (mapa)
– Kancelář Kreativní Evropa – Media