12/10

Home Movie Day 2017

Původní filmový materiál o šířce 8 mm, 9,5 mm nebo 16 mm, který byl amatérskými filmaři v minulosti využíván, je značně náchylný k postupné degradaci a zániku. Navíc technické vybavení nezbytné k promítnutí starých filmů je pro jejich vlastníky stále obtížněji dosažitelné. Proto se v roce 2014 Národní filmový archiv poprvé připojil k mezinárodní iniciativě Home Movie Day, která má za cíl upozornit na fenomén rodinné kinematografie a důležitost uchování specifického obrazového materiálu pro budoucí generace.

Den rodinných filmů se uskuteční v roce 2017 dvakrát. V pražském kině Ponrepo v sobotu 21. října 2017 od 14hodin a ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v Bio central v Hradci Králové.

Během odpoledne můžete nosit své rodinné 8mm, 9,5mm nebo 16mm filmy. Odborníci z řad Národního filmového archivu vás obeznámí se základními pravidly uchovávání, přinesené materiály posoudí a dovolí-li to stav materiálu a majitel, snímek ještě týž den promítneme návštěvníkům kina. V případě historicky cenných filmů nabízíme archivaci filmového materiálu v klimatizovaných depozitářích. Za přenechání materiálů obdržíte kvalitní přepis těchto filmů na digitální nosič.