19/06

NFA otevřel depozitář pro 100 milionů metrů filmu

Za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana, hejtmanky středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a zástupců obce Hradištko, byl  19.6. 2017 slavnostně otevřen nový depozitář Národního filmového archivu (NFA).

Technicky vyspělá budova na 1 820 m² zastavěné plochy a 21 500 m³ obestavěného prostoru, je situovaná v obci Hradištko v okrese Praha-západ na parcele stávajících depozitářů archivu ze 70. a 90. let, mimo záplavové oblasti a letecké koridory a pojme až 100 miliónů metrů filmu.

Filmový materiál je nutné chránit před vlivy prostředí, čemuž odpovídá i řešení nové budovy. Relativní vzdušná vlhkost 35 % zamezí vysychání a smršťování filmu a konstantní teplota –5 °C zastaví chemické procesy, které zkracují životnost materiálu. Před stěhováním do novostavby projde každý film aklimatizační komorou, ve které stráví 24 hodin. Aklimatizací projde 10 000 negativů hraných a 21 000 negativů nehraných filmů, 4 000 duppozitivů hraných a 10 000 duppozitivů nehraných filmů a 15 000 kopií.

Svými sbírkami se Národní filmový archiv řadí k nejstarším a nejdůležitějším filmovým archivům na světě.  V  novém depozitáři bude především uložena veškerá barevná produkce československé a české kinematografie na nehořlavém barevném materiálu, tedy od padesátých let do současnosti, ale také zabezpečovací materiály ke starším filmům, které NFA překopíroval z nitrátních na nehořlavé materiály. Mezi ty patří například filmy Hermíny Týrlové, Jiřího Trnky nebo Karla Zemana. Do nového depozitáře se však přestěhují i některé cenné černobílé filmy, jako třeba kolekce děl Jana Kříženeckého, průkopníka české kinematografie z přelomu 19. a 20. století, první vědecké filmy, sbírky české avantgardy (např. filmy Alexandra Hackenschmieda) a dokumentů a reklam firmy Baťa nebo kolekce filmů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Uložena zde bude i archivní kulturní památka, záznam procesu s Miladou Horákovou.

Součástí nové budovy budou i depozitáře pro uložení archivních sbírek soudobé dokumentace, které obsahují klíčové dokumenty pro poznání dějin propagace tuzemské kinematografie, mimo jiné 1 500 cenných exemplářů velkoplošných filmových plakátů. Speciálního uložení se zde dočkají i  skleněné fotografické negativy, které zachycují portréty filmových osobností, záběry z natáčení nebo reklamy na filmy promítané dříve v kinech před začátkem představení.

Své zázemí zde získají i fondy a sbírky Knihovny NFA. Ve vhodných klimatických podmínkách budou uloženy filmové scénáře, archiv výstřižků, sbírka mikrofilmů, multiplikáty knih a periodik a v neposlední řadě i původní lístkové kartotéky a katalogy. Filmová knihovna se tak ve své celé historii poprvé dočká skladovacích prostor „na míru“.

V depozitáři se bude nacházet i moderní digitální laboratoř, zajišťující kontrolu a archivaci nativně digitálních audiovizuálních děl (tedy především současné kinematografie). Digitální laboratoř bude zodpovídat i za migraci ze starších páskových a optických digitálních médií do standardizované souborové podoby, vhodnější pro zpřístupňování kulturního dědictví v současné době.

Depozitář poskytne i nová moderní pracoviště řady odborných zaměstnanců archivu.

Depozitář za 155 milionů korun podle návrhu ing. arch. Martina Kotíka a projektu společnosti Arch.Design realizovala stavební společnost HOCHTIEF CZ. Financován byl v rámci programu Ministerstva kultury ČR „Péče o národní kulturní poklad“.

NFA depozitar Hradistko_Foto Ivan Svoboda_NFA (10)

NFA depozitar Hradistko_Foto Ivan Svoboda_NFA (3)

NFA depozitar Hradistko_Foto Ivan Svoboda_NFA (4)

NFA depozitar Hradistko_Foto Ivan Svoboda_NFA (5)

NFA depozitar Hradistko_Foto Ivan Svoboda_NFA (8)