27/02

NFA nabízí neplacené stáže a praxe

NFA nabízí neplacené stáže a praxe v Oddělení výzkumu, Oddělení kurátorů – studentský film, Oddělení metodiky, Oddělení písemných archiválií, Oddělení práce s veřejností,  Spisovně a Portálu Filmový přehled. Podrobný popis jednotlivých pozic a další informace včetně kontaktů naleznete zde.

Hlavní výhodou stáže v NFA je seznámení se s chodem významné paměťové instituce – filmového archivu, který se řadí mezi deset nejstarších a největších na světě. Všechny stáže v NFA mohou při obapolné spokojenosti vyústit v další spolupráci. Parametry jako začátek a konec stáže, počet hodin týdně nebo míra fyzické přítomnosti v NFA, jsou vždy k diskuzi a záleží i na potřebách a možnostech zúčastněných stážistů. Po domluvě lze některé z nabízených stáží i kombinovat. Volný vstup do archivního kina Ponrepo je samozřejmostí.