Aktuality

08/2017 (Změnit)
  • Knihovna NFA a oborová brána Umění a architektura (ART)

    Online katalog Knihovny Národního filmového archivu je nově zapojen do oborové brány Umění a architektura (ART). Uživatelé se zájmem o výtvarné umění, film, divadlo, architekturu, umělecký a kreativní průmysl, teorii a kritiku umění, grafiku, design a další umělecké obory mohou pomocí tohoto portálu z jednoho místa paralelně…