Program

11/2017 (Změnit)
 • 44. týden
 • St 01/11

  Černý Petr

  Režie → Miloš Forman
  ČSR 1963 / 85 min. / DCP
  Hrají → Ladislav Jakim, Pavla Martínková-Novotná, Jan Vostrčil, Vladimír Pucholt

  + projekce dochované přidané sekvence, nezařazené do původní československé distribuční verze / 2 min.

  První ponrepovská projekce digitálně restaurovaného snímku, který byl letos v září uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Už v šedesátých letech vnímala zahraniční kritika Černého Petra jako jeden z nejpozoruhodnějších dlouhometrážních debutů v celoevropském měřítku.

  „Černého Petra je třeba vidět v některém kině Latinské čtvrti. Pařížští studenti se moc baví tímto pražským humorem, jehož nejslavnějším příkladem je Dobrý voják Švejk. Ten hodný zaměstnanec Petr má něco ze Švejka, když reprodukci Giorgioneho Venuše umístí s netečnou tváří před inspektora a před vedoucího samoobsluhy.“
  Georges Sadoul

  „Forman, stejně jako Antonioni, protahuje až k vyčerpání určitou situaci a opakuje ji v nepravidelných intervalech. Vyprávění tak vybízí k otázkám a vylučuje jednoznačné závěry a definice. Jeho struktura je kruhová. Události nejsou vyřešeny, ale zrcadlí se v sobě navzájem. Formanův film je – stejně jako celé Antonioniho dílo – vytvořen z postupných momentů vytrácení. Tam, kde Antonioni rozšiřuje a zaměňuje, Forman směřuje k miniatuře, škrtá a usiluje o věrohodnost. Tato pokora je vyjádřena oběma jedinými možnostmi, které se nabízejí diskrétnímu portrétistovi – ironií a živostí. V nich se nachází smysl pro ten či onen detail a pro přístup plný zášti i něhy, která kritický pohled vystřídá vědoucí vírou.“
  André Téchiné

 • Čt 02/11

  Nesmrtelná

  Režie → Alain Robbe-Grillet
  Původní název → LʼImmortelle
  Francie 1962 / CZT / 95 min. / 35mm
  Hrají → Françoise Brionová, Jacques Doniol-Valcroze

  + krátký film
  Jan Lenica / Nosorožci / Die Nashörner / SRN 1964 / námět Eugène Ionesco / hudba Wilhelm Killmayer / 9 min. / 35mm

  „Freudistické psychoanalýze vyčítám hlavně to, že nechává vše procházet řečí, slovy. Když se Lacan, ale ještě před ním Freud, který s touto metodou přišel, věnoval nějakému pacientovi, nechal ho vyprávět sen. Slovy! Ale o snu se slovy vypovídat nedá. Každý, kdo vypráví sen, v jistém smyslu selže. Jeho vyprávění je váhavé, pohyblivé, protiřečící si, s trhlinami – a to je zatím jen promluva. Tu Freud vzápětí vtěsná do písma – to už je druhá transformace, jíž musí sen projít. Právě v tom spočívá prohra psychoanalýzy: bylo vážnou chybou nechat vše procházet slovy a ještě slovy zakonzervovanými do písma, do čehosi naprosto uzavřeného a protikladného podstatě snu. Možná, že právě film se svými zvuky a pohyblivými obrazy, může přímo vytvořit cosi podobného snu, konkrétně jeho iracionální prostor. Tradiční film vytváří normalizovaný realistický prostor, avšak filmová práce umožňuje reprodukovat či přinejmenším pokusit se reprodukovat paradoxní prostory snu. V realistickém prostoru jsou interiér a exteriér jasně oddělené. Ne tak ve snu! V něm jsou prostory paradoxní, v čemsi srovnatelné se slavnými Kleinovými vázami, nádobami, které jsou příkladem paradoxní topologie: jejich vnitřek se totiž nachází venku. Pro snovou temporalitu platí totéž, co pro prostor. Existuje realistický, normalizovaný čas, kde jsou minulost, přítomnost a budoucnost dobře odlišitelné, ale film se může pokusit i o vytvoření paradoxních temporalit, kde je budoucnost například minulostí. Ve filmu Nesmrtelná, kde se právě takový paradoxní časoprostor nachází, jsem měl problémy se skriptkou, protože ta je vlastně strážkyní realismu. Protože když rozbijeme kontinuitu prostoru, postava ztratí identitu, anebo se rozdvojí. V případě filmu Nesmrtelná bylo porušeno pravidlo, podle kterého, když postavu v daném čase opouštíme v pohybu, musíme ji v následujícím záběru opět najít v pohybu. To znamená, že když se rozhodneme vyjmout jednu část přechodu z místa na místo, který je zbytečně dlouhý, necháme postavu projít dveřmi, udělat dva kroky, a střihneme ve chvíli, kdy má levé chodidlo ve vzduchu. Vzápětí ji najdeme v jiném prostoru, pod jiným úhlem, jak klade levé chodidlo na zem a sedá si. Chtěl jsem – a také jsem to udělal –, aby postava, která kráčí, byla nastřihnutá na postavu už sedící a nehybnou. Skriptka z toho byla úplně zhrozena. Zabralo mi nesmírně mnoho času, než jsem jí vysvětlil, co chci udělat.“ Alain Robbe-Grillet


  Dušičková mše s Datlem zkázy

  / vstupné 100 CZK
  Cyklus → Midnight Movies

  Formace Datel zkázy, hyperaktivní sourozenec Sovy smrti, doprovodí v prvních Midnight Movies s živou hudbou ideální dušičkový snímek, který bude obestřen tajemstvím až do poslední chvíle. Cítíme v podzimem drkotajících kostech i s panem vrátným, že to bude opravdu temná dušičková noc, absentovat ale nebudou ani humor a ironie.
  Tvorba formace Datel zkázy vychází z volné improvizace a elektroakustické hudby, příznačný je pro ni absurdní humor. Ian Mikyska hraje na banjo, Jan Faix jeho produkci na místě zpracovává a sampluje. Pro toto vystoupení v Ponrepu předvedou zcela improvizovaný doprovod k němému filmu.

 • Pá 03/11

  Benzin a olej

  Režie → Gilles Grangier
  Původní název → Gas-Oil
  Francie 1955 / CZT / 92 min. / 35mm
  Hrají → Jean Gabin, Jeanne Moreau, Marcel Bozzuffi
  Cyklus → JM, la femme

  Poprvé si Jeanne Moreau zahrála s patriarchou francouzského filmu Jeanem Gabinem v noirové klasice Jacquese Beckera Nesahejte na prachy (1953). Méně známý je jejich druhý společný film, Benzin a olej. Jeanne je venkovská učitelka, Jean je řidič náklaďáku, který jedné deštivé noci přejede na silnici neznámého muže. Gilles Grangier i v tomto snímku dostává pověsti solidního rutinéra; Gabin s ním spolupracoval raději a častěji než s mnoha filmaři slavnějších jmen: celkem dvanáctkrát.

 • So 04/11

  Večer FAMU / Studentské práce Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské

  projekce studentských filmu a diskuze s tvůrci

  Lukáš Kokeš / Pokus o duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lávičky v devíti obrazech ČR 2008 / ENT / 14 min. / HD
  Člověk na cestě k duševní očistě skrze katolickou věrouku. V kontextu křesťanské rétoriky ztrácí rekonstruovaná každodennost hlavní postavy svůj bezvýznamný charakter a propíjí se do vyššího symbolického řádu. (Academia Film Olomouc 2009)

  Lukáš Kokeš / 59-184-84
  ČR 2009 / ENT / 24 min. / HD
  Portrét věčného „lůzra“ – člověka, kterému ujel vlak, avšak nepřestává čekat, protože něco se musí stát! Personifikace lidství v podobě černé díry, která požírá sama sebe.

  Klára Tasovská / Půlnoc
  ČR 2010 / ENT / 40 min. / HD
  Vizuálně silná esej (scénář: Lukáš Kokeš a Klára Tasovská), která z různých pohledů zkoumá tmu. Půlnoc je středometrážní sondou do světa moderní doby závislé na elektřině a umělém světle. Film získal nominaci na cenu Magnesia za nejlepší studentský film v roce 2010, čestné uznání na MFDF Jihlava v sekci Česká radost, zamířil do mezinárodních soutěží prestižních festivalů, jako je Vision du Réel ve švýcarském Nyonu a získal hlavní ceny na festivalech v Kyjevě, německém Osnabrücku a Kasselu.

 • Ne 05/11

  Jak vycházet s tvory v nás?

  Cyklus → Ponrepo dětem

  pásmo krátkých filmů / výtvarná dílna / HD / 3+

  Čtyřicet dědečků / r. Václav Bedřich / ČSR 1962
  O zlaté rybce / r. Jiří Trnka / ČSR 1951
  Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vycházet s tvory v nás / r. Ester Nemjóová / ČR 2017

  Víte, co je nejdůležitějším dílčím předpokladem úspěchu? Přece vycházet s tvory v nás! Ve svém filmu plném dětské fantazie to ukáže režisérka Ester Nemjóová. Pro diváky si přichystala také autorské brožurky a výtvarnou dílnu.


  Limonádový Joe aneb Koňská opera

  Režie → Oldřich Lipský
  ČSR 1964 / 93 min. / 35mm
  Hrají → Karel Fiala, Miloš Kopecký, Květa Fialová, Olga Schoberová, Rudolf Deyl ml., Bohuš Záhorský

  Dokonalý pistolník Limonádový Joe se poprvé objevil v cyklu povídek, které Jiří Brdečka psal pro týdeník Ahoj na počátku okupace. Parodoval v nich především populární literární příběhy z Divokého západu, jež od třicátých let vycházely v oblíbené edici Románů do kapsy. Stejného hrdinu, avšak v pozměněném ději, Brdečka s úspěchem uplatnil i ve stejnojmenné divadelní hře a románu. Společně s Oldřichem Lipským se později rovněž podílel na filmovém scénáři. Vznikla tak originální komedie parodující především klišé a schematické postupy westernů. Režisér snímku Lipský projevil velkou odvahu při výběru námětu. V době, kdy se film realizoval, se v českých kinech až na výjimky nepromítaly americké kovbojky už téměř čtvrt století a mnozí diváci tak dobře neznali parodované téma. Podrobná znalost předválečných westernů je však patrná na práci autorů, kteří se nechali inspirovat nejen tzv. koňskými operami (béčkové, sériově vyráběné kovbojky se zpívajícím hrdinou), ale i obdivem ke klasickým filmům tohoto žánru, v nichž se odrážela původní atmosféra z dob dobývání amerického Západu. S úmyslem co nejvíce přiblížit Joea originálním hollywoodským předlohám kladl Lipský důraz na realistické detaily, které umocnil virážováním filmového materiálu a doprovodnou hudbou ve stylu amerických westernů. Postavy vycházející z tradičních schémat kovbojek jsou parodovány především hypertrofizací jejich charakterů. Hrdinové se dostávají do situací, které jsou obdobně přehnaně nereálné a groteskně-absurdní, jako ony samy. Svižné tempo snímku umocněné situační komikou, vtipnými dialogy a písněmi zajistilo filmu nejen nebývalý divácký úspěch, ale i řadu filmových cen, například Stříbrnou mušli a cenu FIPRESCI na festivalu v San Sebastianu.

 • 45. týden
 • Po 06/11

  Sedm smrtelných hříchů: Lenost, Mlsnost

  Režie → Alfredo De Antoni – Camillo De Riso
  Původní název → L’Accidia, La Gola
  Itálie 1918 / CZT / 95 min. / 35mm / hudební doprovod: Irena a Vojtěch Havlovi
  Hrají → Francesca Bertiniová, Livio Pavanelli, Camillo De Riso

  Francesca Bertini
  Zbožňovaná italská hvězda němé éry, „prima donna assoluta“, se jmenovala Francesca Bertiniová (1888–1985). K velkým restaurátorským projektům Národního filmového archivu devadesátých let minulého století patřilo znovuoživení rozsáhlého cyklu z roku 1918 Sedm smrtelných hříchů, v němž Bertiniová sehrála sedm hrdinek, jež jsou buď strůjkyněmi, či obětmi hříchu z názvu té které kapitoly. Diva tu dostala vítanou příležitost ukázat se v protichůdných charakterech a různých dramatických polohách. NFA vrátil snímkům i jejich dobové obarvení a předvedl je v Karlových Varech a na dalších domácích a zahraničních přehlídkách.


  (Post)Land Art a antropocén

  první díl připravovaných filmových projekcí a diskuzí na téma budoucnosti, přírody, krajiny, společnosti, umění, ekologie a entropie

  Homeostasis / ČR 2017 / 24 min.
  Miloš Šejn / Echoes / ČR 1979 / 5 min.
  James Crump / Troublemakers: The Story of Land Art / USA 2015 / 68 min.

  Česká premiéra pravděpodobně nejobsáhlejšího dokumentu o americkém Earthworks doplňuje pseudopoetická mikrosonda do toxických kalů fosilní a petrochemické industriální zóny mezi Duchcovem a Sokolovem a abstraktní práce Miloše Šejna o fenomenologii slunečního paprsku na dně čirého krkonošského potoku.

  Film o Earthworks – neboli zemním umění přelomu 60. a 70. let vypráví příběh několika nejvýraznějších amerických umělců generace. Planeta se proměnila v jejich perspektivě v geologický, paleontologický a archeologický vzorek, na jehož povrchu sledujeme a zaznamenáváme lidské gesto. Krajina jako krajinomalba, jako plátno, jako nekonečný obraz bez rámu. Film z odstupu šedesáti let prozrazuje titánské měřítko "zemního umění", ale i jeho titěrnost, pomíjivost a dočasnost viděnou z geologického postu. Prostřednictvím archivních i nových záběrů, rozhovorů s umělci a teoretiky se vydejte do pustin severní Kalifornie, Nevady, Nového Mexika a Utahu, na výpravu za dodnes enigmatickými díly Roberta Smithsona (Spiral Jetty), Waltera De Marii (The Lightning Field) a Michaela Heizera (Double Negative).

  Režisér a historik umění James Crump debutoval v roce 2007 na festivalu Tribeca filmem Black White + Gray o kurátorovi a sběrateli Samu Wagstaffovi a o Robertovi Mapplethorpovi. The Troublemakers: The Story of Land Art měl premiéru v roce 2015 na filmovém festivalu v New Yorku a ve Fondazione Prada v Miláně.

  předfilm: pražská premiéra videopoémy Homeostasis o industriální a postindustriální morfologii severočeského podkrušnohoří. Za humny, téměř na dohled petřínské rozhledny vstupujeme do pustiny. Sice zdaleka ne tak nekonečné jako v Utahu, ale česká škola fosilní zahradní architektury tam vytvarovala dechberoucí, dramatické průhledy a panoramata. Zvukové a obrazové materiály metamorfovány z digitálních usazenin projektu Frontiers of Solitude/Na pomezí samoty.

  střih / Ondřej Vavrečka, Miloš Vojtěchovský, Michal Kindernay
  kamera / Dominik Žižka, Vladimír Turner, Michal Kindernay, Miloš Vojtěchovský
  editace zvuku / Stanislav Abrahám
  produkce / Agosto Foundation

  Jako třetí romantický element: digitální přepis krátkého barevného filmu Echoes Miloše Šejna. Odraz slunečních paprsků na vodní hladině, vržený do skály v úzké odbočce údolí Plakánek s přítokem říčky Klenice v Českém ráji. Pohled upřený do jednoho bodu působí jako halucinace. Fragment delšího experimentálního filmu Rokle z roku 1979.

  Připravila nadace Agosto Foundation.

 • Út 07/11

  Krakatit

  Režie → Otakar Vávra
  ČSR 1948 / 97 min. / HD / vstup zdarma
  Hrají → Karel Höger, Florence Marly, František Smolík

  Tato projekce je součástí Týdne vědy a techniky AV ČR.

  rezervace:
  http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=951&a=krakatit  Letní příběh

  Režie → Dan Piţa
  Původní název → Tănase Scatiu
  Rumunsko 1976 / CZV / 118 min./ 35 mm
  Hrají → Victor Rebengiuc, Eliza Petrăchescu, Vasile Niţulescu, Cristina Nuţu

  Do sedmdesátých let 19. století je situováno drama jedné bohaté venkovské rodiny z rumunského knížectví, o jejíž přízeň usiluje statkář Tănase Scatiu. Tento bezohledný obchodník a lichvář vidí ve spojení s potomky Dinu Murguleta možnost, jak získat vyšší společenské postavení. Využije slabosti zmiňovaného muže a ožení se s jeho dcerou, o mnoho let mladší Tincuţou, která však miluje vrstevníka Mihaie, studujícího v Paříži. S ním a nikoliv se statkářem prožila dívka onen „letní příběh“, jak čeští distributoři nazvali film Dana Piţy, v originálu nesoucím jméno hlavního hrdiny Tănase Scatia – v souladu s románem Duilia Zamfirescua, jehož je Piţův film adaptací. V podání Victora Rebengiuca, jednoho z nejlepších herců rumunské kinematografie, je hlavní hrdina natolik posedlý touhou po vzestupu, že získává až démonické rysy. Šíří kolem sebe zkázu, a nakonec končí v samotě, v níž nepohrdne útěchou ze stran psychicky postižených, nacházejících se na okraji společnosti, kterou se on pokoušel sveřepě opanovat.


  Skrz naskrz

  Režie → Grzegorz Królikiewicz
  Původní název → Na wylot
  Polsko 1972 / CZT / 70 min. / 35mm
  Hrají → Franciszek Trzeciak, Anna Nieborowska

  „Królikiewiczův debut Skrz naskrz (1972) ohromil hypnotickou silou horečnatých vizí muže a ženy, soustředěných na okolnosti jejich zločinu a následného trestu. To, co zahlcuje diváka tříští obrazů a zvuků, z nichž si musí rekonstruovat aspoň přibližnou verzi událostí, vzniklo rafinovanou montáží.“ Milan Líčka

  Skutečná událost z období třicátých let: Mladá manželská dvojice bez prostředků a bez naděje na změnu spáchá dvojnásobnou vraždu. Snad vhodný námět pro kriminální drama má v režisérově pojetí docela jiný význam. Manželé jsou ambiciózní a citliví lidé, víc než nedostatek je zasahuje nedůstojné postavení a pohrdání okolí. Jejich zločin je extrémním výrazem nesplněných přání, projevem snahy vynutit si právo na svobodný život i za cenu vraždy a sebezničení. Królikiewicz si v tomto filmu osvojil expresivní styl vytvořený ruční kamerou a tvůrčím použitím detailních záběrů, zvuku i ostrého střihu. MFF Mannheim 1973: cena FIPRESCI.

 • St 08/11

  Tajemství hradu v Karpatech

  Režie → Oldřich Lipský
  ČSR 1981 / 92 min. / 35mm
  Hrají → Michal Dočolomanský, Rudolf Hrušínský, Jan Hartl, Evelyna Steimarová

  Tajemství hradu v Karpatech se nese v jediném, soustředěně plynulém tahu, v němž se „hudebně“ elegantním způsobem orchestrují jednotlivé složky (vizuální propracovanost, k níž přispěl svými návrhy vynálezů šíleného vědce Orfanika Jan Švankmajer; brilantní situační i slovní humor, těžící mj. z vymyšleného karpatského nářečí; výteční herci ochotní k největším potrhlostem; jemná hudební parodizace písní oplývajících podivně nesrozumitelnými texty atd.). Tyto prvky vytvářejí velmi komplexní, bizarní „karpatský“ časoprostor. Zatímco Limonádový Joe (1964) se zdá v jistém směru přeci jen poněkud očekávatelný, a také (příliš) těsně spjatý se známým žánrem, jejž paroduje, Tajemství hradu v Karpatech, parodující nepříliš známou verneovku, se pouští velmi invenčně a přitom „nenuceně“ zcela nečekaným směrem.
  Helena Bendová


  Ivan Moravec, klavírista

  pásmo filmů a nahrávek / celkem 90 min. / HD

  připravil Jan Bartoš, účinkují dirigent Libor Pešek a producent Matouš Vlčinský, uvádí Marek Šulc

  Tento večer věnujeme Ivanu Moravcovi, nejvýznamnějšímu českému klavíristovi dvacátého století. V předvečer jeho nedožitých 87. narozenin budeme promítat vzácné archivní záběry z jeho koncertů s Českou filharmonií a dirigenty Karlem Ančerlem a Josefem Vlachem. Na Ivana Moravce budou také vzpomínat producent jeho supraphonských nahrávek Matouš Vlčinský a dirigent Libor Pešek. Moderátorem večera bude Marek Šulc.

  "V roce 1998 byl Ivan Moravec jako jediný český klavírista vybrán do prestižní kolekce firmy Phillips The Great Pianists of the 20th Century. Umělecky vyspěl na Pražské konzervatoři, AMU a na mistrovských kurzech Artura Benedetti-Michelangeliho v Itálii. V roce 1964 jej dirigent George Szell pozval k provedení Beethovenova klavírního koncertu s Cleveland Symphony Orchestra. Tento koncert znamenal jednoznačný úspěch a odstartoval umělcovu mezinárodní kariéru. Během ní navštívil prakticky všechna významná světová pódia a byl zván jako sólista s předními světovými orchestry a dirigenty. Prezident Václav Havel udělil Ivanu Moravcovi státní vyznamenání za zásluhy v kultuře, Karlova univerzita ho vyznamenala prestižní mezinárodní cenou Karla IV. a časopis Harmonie pak cenou za celoživotní interpretační přínos pro hudební kulturu. Na Mezinárodním hudebním veletrhu MIDEM obdržel Ivan Moravec prestižní Cannes Classical Awards 2002 za celoživotní umělecký přínos. V roce 2004 obdržel také cenu České hudební rady za celoživotní uměleckou práci a propagaci české hudby v zahraničí."
  Jan Bartoš

 • Čt 09/11

  Zvuk ve filmu

  pásmo krátkých filmů / ČSR 1936–1966 / celkem 105 min. / 35mm, HD

  Irena Dodalová – Karel Dodal / Všudybylovo dobrodružství / 1936
  Jiří Lehovec / Zajatý hlas / 1939
  Jiří Lehovec / Rytmus / 1941
  Rozhlas ve filmu III / 1941
  Bohumil Vošahlík / Smrtící zvuk / 1947
  Bohumil Vošahlík / Hlas země / 1949
  Bohumil Vošahlík / Jak lidé zajali zvuk / 1957
  Miroslav Burger / Otázky / 1966

  Tematicky zaměřené pásmo osmi krátkých filmů z let 1936 až 1966 reflektuje práci se zvukem a jeho záznamem, včetně vývoje záznamové a reprodukční techniky. Dané téma je ve snímcích zpracováno rozličnými způsoby, ať již použitou technikou (animace, hraný dokument, dokument, reportáž, anketa), žánrem či stylistickými postupy. Prvním příkladem je forma animovaného filmu, jenž za pomoci populární postavičky Hurvínka vysvětluje divákům princip rozhlasového vysílání. Další z titulů, Zajatý hlas, nás zavádí do prostředí gramofonového průmyslu, výroby gramofonových desek a nahrávání filmových písní v podání Lídy Baarové nebo Oldřicha Nového. V experimentální rovině se pohybuje Rytmus dokumentaristy Jiřího Lehovce, snažící se o vizuální zobrazení hudby. Jako dobový příspěvek k filmové reportáži vyznívá aktualita Hlas země o instalaci reprodukčního zařízení na Strahovském stadionu pro XI. všesokolský slet v roce 1948. Závěrečný snímek Otázky z produkce Československého armádního filmu podává ve formě filmové ankety (tedy metodou blížící se praktikám orální historie) zajímavý obraz jak veřejnost v polovině šedesátých let chápala smysl a význam Československé lidové armády. Pásmo bylo připraveno jako doplňující projekce k workshopu Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů, který pořádá Národní filmový archiv ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.


  Poslední léta dětství

  Režie → Norbert Kückelmann
  Původní název → Die letzten Jahre der Kindheit
  SRN 1979 / CZT / 105 min. / 35mm
  Hrají → Gerhard Gundel, Wilfried Klaus, Karl Obermayer

  Dohlížet a trestat… Pesimistická, bezútěšná studie mladistvého vzdoru, který nemá šanci tváří v tvář justičnímu systému, stavícímu nad pokus o porozumění chladně technokratickou „převýchovu“. Čtrnáctiletý delikvent Matin se dostane do vězení, uteče, je znovu zavřen, znovu uteče, projde mnoha nápravnými ústavy, než ve vězení pro dospělé završí svou tragickou pouť. Vystudovaný právník Norbert Kückelmann, který se ani jako známý filmový režisér nepřestal věnovat své původní profesi, se inspiroval reálnými případy ke svému nesmlouvavému dílu, odměněnému v roce 1980 Zlatou stuhou za nejlepší německý film roku.

 • Pá 10/11

  Bílá nemoc

  Režie → Hugo Haas
  ČSR 1937 / 102 min. / HD / vstup zdarma
  Hrají → Hugo Haas, Zdeněk Štěpánek, Karla Oličová, Bedřich Karen, Václav Vydra st.

  Čapkova hra Bílá nemoc byla poprvé uvedena v lednu 1937, v čase bezprostředního ohrožení nacismem, a její paralela s tehdejší současností a především blízkou budoucností je děsivě výstižná. Haasova filmová adaptace, jež měla premiéru už na konci téhož roku, v sobě díky stejnému obsazení hlavních rolí uchovala výjimečné kvality této první inscenace, zároveň však zůstává svébytným nadčasovým dílem.

  Tato projekce je součástí Týdne vědy a techniky AV ČR.

  rezervace:
  http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=952&a=bila-nemoc


  Genius

  Režie → Ron Howard
  Původní název → Genius
  USA 2017 / CZT / 65 min. / HD / vstup zdarma
  Hrají → Geoffrey Rush, Johnny Flynn, Samantha Colleyová

  Týden vědy a techniky AV ČR

  Biografický snímek natočený podle bestselleru Waltera Isaacsona Einstein: jeho život a vesmír.

  rezervace:
  http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=963&a=genius


  Rok milion

  Režie → Mark E. Rosenberg
  Původní název → Year Million
  USA 2017 / CZV / 45 min. / HD / vstup zdarma
  Hrají → Miklós Bányai, Siobhan Dillonová

  Týden vědy a techniky AV ČR

  Pokroky v neurovědě nás přibližují k období, kdy bude umělá inteligence nerozlišitelná od té lidské.

  rezervace:
  http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=964&a=rok-milion

 • So 11/11

  Arabela – Jak pan Majer našel zvoneček

  Režie → Václav Vorlíček
  ČSR 1980 / 29 min. / HD / 6+ / vstup volný
  Hrají → Jana Nagyová, Vladimír Dlouhý, Vladimír Menšík, Jiří Lábus
  Cyklus → Ponrepo dětem

  Tato mimořádná projekce bude součástí natáčení dokumentárního filmu České televize. Diváci nejprve zhlédnou první díl seriálu nazvaný Jak pan Majer našel zvoneček a potom o něm budou pod vedením lektora diskutovat. Programu se zúčastní také režisér Václav Vorlíček a producent seriálu Gert Kaspar Müntefering.


  Tygr Thompson

  Režie → B. Reeves Eason
  Původní název → Tiger Thompson
  USA 1924 / CZT / 40 min. / 35mm
  Hrají → Harry Carey, John Dillon, Marguerite Claytonová

  + krátký film
  Fred Astaire uvádí / 17 min.

  V září jsme si připomenuli první dvě velké westernové hvězdy: G. M. Andersona a W. S. Harta. Nyní se dostáváme ke třetí, Harrymu Careyovi (1878–1947), a to ve filmu tak raritním, že bude pravděpodobně novinkou i pro naše nejvěrnější. V nitrátní, tedy hořlavé verzi byla kopie Tygra Thompsona dlouhé roky pečlivě uskladněna na nejchladnějším místě v domě prarodičů našeho současného promítače. Ten ji v roce 2003 předal spolu s celou rodinnou sbírkou Národnímu filmovému archivu. V roce 2017 si film, nyní již překopírovaný na bezpečný materiál, v Ponrepu sám odpromítá a díky tomu konečně zjistí, co že to vlastně celá ta léta pro budoucí pokolení přechovával. A my též.


  Zlaté opojení

  Režie → Charles Chaplin
  Původní název → The Gold Rush
  USA 1925 / CZT / 67 min. / 35mm
  Hrají → Charles Chaplin, Mack Swain, Georgia Haleová

  + krátké filmy
  Ó, jaká noc / 1917 / 5 min. / 35mm
  Charlie a kozel / 1917 / 5 min. / 35mm
  Charlie kreslířem / 1917 / 5 min. / 35mm

  „Viděl jsem filmy komické i oslnivé. Velké filmy jsem viděl pouze tři: Frigo jako Sherlock Holmes Bustera Keatona, Chaplinovo Zlaté opojení a Ejzenštejnův Křižník Potěmkin. Když znovu pročítám tyto poznámky (říjen 1929), připojuji: Andaluský pes od Buñuela. Zde se setkáváme se stylem duše.“ Tolik slova věrozvěsta umělecké bohémy Jeana Cocteaua – zapsaná ve chvíli, kdy i on vstupuje na pole kinematografie.

  Inspiraci ke Zlatému opojení poskytla Chaplinovi četba knihy o kalifornské zlaté horečce. V roce 1941, u příležitosti obnovené premiéry, složil ke svému filmu hudbu a sám namluvil komentář – takto adaptovaný film je podle jeho závěti definitivní verzí díla, které od samého počátku zamýšlel jako to, s nímž má zůstat jeho jméno navždy spojené v myslích diváků.

 • Ne 12/11

  Týden vědy a techniky v Ponrepu

  / vstup volný
  Cyklus → Ponrepo dětem

  pásmo krátkých filmů / výtvarná dílna / HD / 6+

  Co je to lék? / r. David Súkup / ČR 2014
  Pan Prokouk vynálezcem / r. Karel Zeman / ČSR 1949
  Jak vznikl vesmír / r. David Súkup / ČR 2014
  Pan Prokouk filmuje / r. Karel Zeman / ČSR 1948
  Jak funguje jaderná elektrárna / r. David Súkup / ČR 2014

  Jako součást Týdne vědy a techniky AV ČR jsme připravili pásmo filmů ze sbírek NFA a z produkce Akademie věd ČR. Po projekci si diváci mohou vyrobit jednoduchou optickou hračku a nahlédnout do zákulisí kina.

  rezervace:
  http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=965&a=ponrepo-detem


  Mars

  Režie → Everardo Gout
  Původní název → Mars
  USA 2016 / CZV / 47 min. / HD / vstup zdarma
  Hrají → Jihae, Alberto Ammann, Clémentine Piodatzová

  Týden vědy a techniky AV ČR

  V roce 2033 se lidé vydávají na vesmírnou misi s cílem kolonizovat rudou planetu. Vědeckofantastický snímek s dokumentárními prvky.

  rezervace:
  http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=975&a=mars


  Adéla ještě nevečeřela

  Režie → Oldřich Lipský
  ČSR 1977 / 105 min. / DCP / vstup zdarma
  Hrají → Michal Dočolomanský, Rudolf Hrušínský, Miloš Kopecký, Naďa Konvalinková

  Proslulý americký detektiv Nick Carter, pražský policejní komisař Ledvina, zákeřný botanik hrabě Ruppert von Kratzmar, slečna Květuška a masožravá Adéla v legendární parodii na brakové detektivky, kterou uvedeme v nově digitalizované verzi.
  Projekce je rovněž součástí Týdne vědy a techniky AV ČR.

  rezervace:
  http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=976&a=adela-jeste-nevecerela

 • 46. týden
 • Po 13/11

  Krutý slib

  Režie → António de Macedo
  Původní název → A Promessa
  Portugalsko 1972 / CZT / 88 min. / 35mm
  Hrají → João Mota, Guida Mariaová

  V bouři, jíž padne za oběť jeho otec, slíbí mladík Panně Marii, že v případě záchrany zůstane i po svatbě „čistý“. Stylizované drama potlačovaných a propukajících vášní z prostředí chudé rybářské vesnice zaujalo hutností obrazů a skrytým napětím vyprávění. Dílo, které bylo v Cannes přijato do hlavní soutěže, se stalo divácky nejúspěšnějším filmem kooperativy Centro Portuguȇs de Cinema a tím i celého hnutí portugalské nové vlny. Poprvé zde také v historii portugalského filmu padlo tabu zobrazení nahoty.

 • Út 14/11

  Alexander Hackenschmied aneb Střih zpívá

  / celkem 75 min. / 35mm

  pásmo s úvodem Martina Čiháka

  Karel Plicka / Zem spieva / ČSR 1933 / 63 min.
  Elmar Klos / Silnice zpívá / ČSR 1937 / 3 min.

  Martin Čihák, učitel českých filmařů, který připravil tuto netradiční poctu k 110. výročí narození Alexandra Hackenschmieda, dí:
  „Jest to sám film, kdo zde vpravdě zpívá. Triadické sepětí fotografického komponisty Karola Plicky, obrazového montážníka Alexandera Hackenschmieda a hudebního skladatele Františka Škvora dalo povstat dílu v dějinách čs. kinematografie zcela ojedinělému a žel, také dílu značně osamocenému a nedoceněnému. Je možné pouze litovat všechny ty, kteří na Zem spieva zahlížejí jaksi zpatra, označujíce jej za pouhý romantizující folkloristický film. Takovému plytkému diváckému pohledu zůstává skryta skutečná skladebná hodnota filmu. Zjednodušeně můžeme říci, že zatímco Karol Plicka ve svých fotograficky kultivovaných záběrech svědomitě zaznamenává, jak někdo něco dělá, pak Alexander Hackenschmied střihovou skladbou zpřítomňuje, jak někdo něco dělává. A v tom dlí jádro Hackenschmiedovy montážní originality. Předně si uvědomuje, že základem filmu není záběr „sám o sobě“, byť sebetrpělivěji sluncem nasvícený a zakomponovaný, ale že vnitřní ustrojenost kinematografu spočívá právě ve skladbě záběrů, které však musejí projít svým významovým přerodem v záběr montážní. To je prostá a holá skutečnost filmu. Možná proto před ní někteří uhýbají očima a baží po lidových tancích a krojích, neochotni spatřit nahou krásu filmu, skutečný montážní orgasmus. Hackenschmiedem zpřítomňovaný čas je časem mýtickým i mýtotvorným, tím se navzdory přímočarosti toku času filmové projekce dostáváme mimo lineární popis dějů a přesouváme se spíše do sféry smyslu či vzorosloví, čímž se nám otevírá cesta k chápání filmu jako nástroje k řízení percepčních procesů diváka. Jde o uchopení montáže jako základního prostředku k vytváření svébytné filmové časovosti, v níž je nám dáno pobývat jedině uvnitř filmu, filmu který zpívá!“

  K filmu Elmara Klose Silnice zpívá pak Martin Čihák, učitel českých filmařů, dí:
  „Jestliže Pudovkinův Dezertér bývá označován za jedinou důslednou realizaci Manifestu o zvukovém filmu ruských montážníků (1928), pak tuto reklamu na Baťovy pneumatiky můžeme označit za jedinou praktickou realizaci textu Jana Kučery Reklama a umění kinematografické (1928): Reklama však volá filmaře za sebou. Volá je tam, kde ve vlahé lázni světla pohyb ovlivňuje hmotu, mění ji, dává ji nové hodnoty, vsazuje ji do jiného světa, kde její úkoly i schopnosti jsou rozlišné od úkolů a schopností na tomto světě. Tam mrtvé věci oživují a živé se rozrůstají.“


  Tančící jestřáb

  Režie → Grzegorz Królikiewicz
  Původní název → Tańczący jastrąb
  Polsko 1977 / CZT / 91 min. / 35mm
  Hrají → Franciszek Trzeciak, Beata Tyszkiewiczová, Tadeusz Łomnicki, Jerzy Zelnik

  1977 – Hlavní cena za nejlepší režii na festivalu v Gdaňsku.
  1978 – Zvláštní cena festivalu v San Remu.

  Románem Juliana Kawalce inspirovaný příběh venkovského chlapce, který se stane ředitelem velkého podniku, avšak za svůj vzestup platí ztrátou morálních měřítek a vykořeněností ze soukromého života. Další z „rozběsněných“ Królikiewiczových filmů tentokrát již zcela rezignuje na jakýkoli psychologický realismus.

 • St 15/11

  Nejsem žádný tvůj negr

  Režie → Raoul Peck
  Původní název → I Am Not Your Negro
  Švýcarsko – Francie – Belgie – USA 2016 / CZT / 93 min. / HD / English Friendly

  Festivalu spisovatelů Praha

  „Příběh černocha v Americe je příběhem Ameriky. A není to pěkný příběh.“ Snímek letos nominovaný na Oscara v kategorii nejlepší dokumentární film bude poprvé uveden v Praze. Výpověď o životě černošského a homosexuálního spisovatele a aktivisty Jamese Baldwina vychází z jeho eseje The fire next time, která je zároveň tématem celého letošního ročníku Festivalu spisovatelů Praha. Mesmerizující hluboký hlas Samuela L. Jacksona provází emotivním filmem o nenávisti, příkoří a boji za lidská práva, ale i o víře a odvaze. O rasové nesnášenlivosti budou po projekci diskutovat Američané Maria Golia a Michael March (prezident festivalu) a znalec amerického prostředí Inderjit Badhwar.

 • Čt 16/11

  Sedm smrtelných hříchů: Pýcha, Hněv

  Režie → Edoardo Bencivenga
  Původní název → L’Orgoglio, L’Ira
  Itálie 1918 / CZT / 100 min. / 35mm / na klavír hraje Zdeňka M. Košnarová
  Hrají → Francesca Bertiniová, Guido Trento, Gustavo Serena

  Francesca Bertini
  Zbožňovaná italská hvězda němé éry, „prima donna assoluta“, se jmenovala Francesca Bertiniová (1888–1985). K velkým restaurátorským projektům Národního filmového archivu devadesátých let minulého století patřilo znovuoživení rozsáhlého cyklu z roku 1918 Sedm smrtelných hříchů, v němž Bertiniová sehrála sedm hrdinek, jež jsou buď strůjkyněmi, či obětmi hříchu z názvu té které kapitoly. Diva tu dostala vítanou příležitost ukázat se v protichůdných charakterech a různých dramatických polohách. NFA vrátil snímkům i jejich dobové obarvení a předvedl je v Karlových Varech a na dalších domácích a zahraničních přehlídkách.


  Diktátor

  Režie → Charles Chaplin
  Původní název → The Great Dictator
  USA 1940 / CZT / 117 min. / 35mm
  Hrají → Charles Chaplin, Paulette Goddardová, Chester Conklin, Jack Oakie

  + krátké filmy
  Chaplin na poušti s volem / 1917 / 5 min. / 35mm
  Charlie na poušti se psem / 1917 / 5 min. / 35mm

  Nepokrytou parodii na Hitlera natočil Chaplin navzdory Goebbelsovu vyhrožování, proti odporu Hollywoodu, který striktně dodržoval americkou vládou vyhlášenou neutralitu, neboť se obával o zbytek svých evropských trhů, i navzdory zastrašování ze strany kongresové komise pro neamerickou činnost. Ve svém druhém zvukovém, ale prvním mluveném filmu, v němž současně sehrál dvojroli – holič je k nerozeznání podobný Hynkelovi –, se Chaplin předvedl nejen jako vynalézavý scenárista (poprvé zde používá detailně vypracovaný scénář, prolínající několik dějových rovin), ale též jako nedostižný imitátor a mistr mimického umění, využívající jak prostředky slapsticku, tak i politické satiry.

 • Pá 17/11

  David Stratton: Život s filmem

  Režie → Sally Aitken
  Původní název → David Stratton: A Cinematic Life
  Austrálie 2017 / CZT / 97 min. / DCP / vstupné 80 CZK

  Historie australské kinematografie z osobního pohledu světově uznávaného filmového kritika a bývalého dlouholetého ředitele mezinárodního filmového festivalu v Sydney Davida Strattona. Sedmasedmdesátiletý Stratton má v Austrálii renomé hvězdy. Původem Brit, který se do Austrálie přistěhoval v šedesátých letech, se vyznává z toho, jak australská kinematografie poznamenala jeho vlastní život, pomohla mu k poznání sebe sama i své nové vlasti. Svůj vztah k Davidu Strattonovi v dokumentu komentuje také řada významných osobností australského i novozélandského filmu jako Jane Campionová, George Miller, Russell Crowe, Nicole Kidmanová, Al Clark, Sam Neill, Eric Bana, Bryan Brown a další.

 • Ne 19/11

  Hledání obrazů + Ulice krokodýlů

  Cyklus → Bruno Schulz

  Benjamin Geissler / Hledání obrazů / Bilder finden
  Německo 2002 / CZT / 106 min. / DCP
  Dokumentární snímek přibližující jedinečný objev fresek Bruna Schulze vytvořených na objednávku důstojníka gestapa Felixe Landaua v dětském pokoji jeho syna v drohobyčské vile v době druhé světové války.

  bratři Quayové / Ulice krokodýlů / Street of Crocodiles
  Velká Británie 1986 / hraje: Feliks Stawinski / CZT / 21 min. / BD
  Snímek označený v anketě časopisu Sight and Sound v roce 2002 za nejlepší britský animovaný film v historii je surrealistická vize života v jedné čtvrti inspirovaná stejnojmennou povídkou Bruna Schulze, v níž zachytil proměnu svého rodného města na začátku třicátých let minulého století.

  „Celá čtvrť není ničím jiným než fermentací tužeb, vzbuzených předčasně, a proto bezmocných a prázdných.“
  Bruno Schulz


  Nesmrtelná

  Režie → Alain Robbe-Grillet
  Původní název → LʼImmortelle
  Francie 1962 / CZT / 95 min. / 35mm
  Hrají → Françoise Brionová, Jacques Doniol-Valcroze

  + krátký film
  Jan Lenica / Nosorožci / Die Nashörner / SRN 1964 / námět Eugène Ionesco / hudba Wilhelm Killmayer / 9 min. / 35mm

  „Freudistické psychoanalýze vyčítám hlavně to, že nechává vše procházet řečí, slovy. Když se Lacan, ale ještě před ním Freud, který s touto metodou přišel, věnoval nějakému pacientovi, nechal ho vyprávět sen. Slovy! Ale o snu se slovy vypovídat nedá. Každý, kdo vypráví sen, v jistém smyslu selže. Jeho vyprávění je váhavé, pohyblivé, protiřečící si, s trhlinami – a to je zatím jen promluva. Tu Freud vzápětí vtěsná do písma – to už je druhá transformace, jíž musí sen projít. Právě v tom spočívá prohra psychoanalýzy: bylo vážnou chybou nechat vše procházet slovy a ještě slovy zakonzervovanými do písma, do čehosi naprosto uzavřeného a protikladného podstatě snu. Možná, že právě film se svými zvuky a pohyblivými obrazy, může přímo vytvořit cosi podobného snu, konkrétně jeho iracionální prostor. Tradiční film vytváří normalizovaný realistický prostor, avšak filmová práce umožňuje reprodukovat či přinejmenším pokusit se reprodukovat paradoxní prostory snu. V realistickém prostoru jsou interiér a exteriér jasně oddělené. Ne tak ve snu! V něm jsou prostory paradoxní, v čemsi srovnatelné se slavnými Kleinovými vázami, nádobami, které jsou příkladem paradoxní topologie: jejich vnitřek se totiž nachází venku. Pro snovou temporalitu platí totéž, co pro prostor. Existuje realistický, normalizovaný čas, kde jsou minulost, přítomnost a budoucnost dobře odlišitelné, ale film se může pokusit i o vytvoření paradoxních temporalit, kde je budoucnost například minulostí. Ve filmu Nesmrtelná, kde se právě takový paradoxní časoprostor nachází, jsem měl problémy se skriptkou, protože ta je vlastně strážkyní realismu. Protože když rozbijeme kontinuitu prostoru, postava ztratí identitu, anebo se rozdvojí. V případě filmu Nesmrtelná bylo porušeno pravidlo, podle kterého, když postavu v daném čase opouštíme v pohybu, musíme ji v následujícím záběru opět najít v pohybu. To znamená, že když se rozhodneme vyjmout jednu část přechodu z místa na místo, který je zbytečně dlouhý, necháme postavu projít dveřmi, udělat dva kroky, a střihneme ve chvíli, kdy má levé chodidlo ve vzduchu. Vzápětí ji najdeme v jiném prostoru, pod jiným úhlem, jak klade levé chodidlo na zem a sedá si. Chtěl jsem – a také jsem to udělal –, aby postava, která kráčí, byla nastřihnutá na postavu už sedící a nehybnou. Skriptka z toho byla úplně zhrozena. Zabralo mi nesmírně mnoho času, než jsem jí vysvětlil, co chci udělat.“ Alain Robbe-Grillet

 • 47. týden
 • Po 20/11

  Sanatorium na věčnosti

  Režie → Wojciech Jerzy Has
  Původní název → Sanatorium pod Klepsydra
  Polsko 1973 / CZT / 116 min. / 35mm
  Hrají → Jan Nowicki, Tadeusz Kondrat, Irena Orská, Bożena Adameková
  Cyklus → Bruno Schulz

  + krátký film
  Alina Skiba / Spekulace s lístky na čas / Ażiotaż biletów na czas / Polsko 1984 / CZT / 20 min. / DVD

  Poetická reflexe pomíjivosti a smrti. Hlavní hrdina Josef přijíždí do sanatoria, kde se v jiné odbočce času setkává se svým zemřelým otcem a dalšími podivnými obyvateli. Vzpomínky z dětství se mísí se surrealistickou skutečností, kterou prožívá.
  Jako předfilm uvedeme animovaný snímek inspirovaný povídkovým cyklem Bruna Schulze Skořicové krámy.


  Piknik u Hanging Rock

  Režie → Peter Weir
  Původní název → Picnic at Hanging Rock
  Austrálie 1975 / CZT / 115 min. / 35mm / vstupné 80 CZK
  Hrají → Rachel Robertsová, Dominic Guard, Helen Morseová, Jacki Weaverová, Vivean Grayová

  Mysteriózní klasika australské nové vlny sedmdesátých let na motivy bestselleru Joan Lindsayové podle údajně pravdivé události. Na svatého Valentýna roku 1900 se vydávají dívky z internátní školy na výlet k rozlehlé sopečné skále Hanging Rock, kde čtyři z nich za nevyjasněných okolností záhadně zmizí... Tajemná snová atmosféra přesvědčivě zachycuje období sklonku viktoriánské éry.

 • Út 21/11

  Navigátor: Středověká Odyssea

  Režie → Vincent Ward
  Původní název → The Navigator: A Medieval Odyssey
  Nový Zéland – Austrálie 1988 / CZT / 91 min. / 35 mm / vstupné 80 CZK
  Hrají → Bruce Lyons, Chris Haywood, Hamish McFarlane

  Alegorický příběh se částečně odehrává v Anglii v roce 1348, kdy tam propuká epidemie moru. Skupina vesničanů vedená devítiletým chlapcem, obdařeným prorockými vidinami, hloubí šachtu na druhý konec světa a napříč časem do dvacátého století. Ve vzdáleném moderním velkoměstě na Novém Zélandu musejí najít kostel z chlapcova snu, aby na jeho věži vztyčili kříž k záchraně vesnice před nákazou. Výtvarně stylizovaný mnohovrstevný snímek o potřebě snílků a léčivé síle snů i o nezbytnosti spirituality a víry v dnešních dnech.


  The Chartres Series Stana Brakhage, 1994 + Ručně obarvené filmy, Francie 1903–1906

  Stan Brakhage / The Chartres Series
  USA 1994 / 9 min. / česká premiéra

  kopie zapůjčená z Lightcone, Paříž
  uvádí Henry Hills / ve spolupráci s FAMU – Centrem audiovizuálních studií

  Snímek bude promítnut dvakrát spolu s následujícím pásmem.

  Ručně obarvené filmy, Francie 1903–1906
  z kolekce NFA vybrala Jeanne Pommeau / celkem 41 min. / 35mm

  Promítnuty budou filmy:
  Serpentinová tanečnice / 1905 / 2 min.
  Čarodějní motýli / Le charmeur / r. Segundo de Chomón / 1906 / 3 min.
  Neviditelní / Les invisibles / r. Gaston Velle / kamera Segundo de Chomón / 1906 / 6 min.
  Ďáblova jeskyně / L’antre infernal / r. Gaston Velle / 1905 / 3 min.
  Kouzelný škopek / Le baquet de Mesmer / r. Georges Méliès / 1905 / 2 min.
  Jarní víla / La Fée printemps / r. Lorant Heilbronn / 1903 / 3 min.
  Čarovný vějíř / Le merveilleux éventail vivant / r. Georges Méliès / 1904 / 4 min.
  Magické růže / Les roses magiques / r. Segundo de Chomón / 1906 / 3 min.
  Závod strážníků / La course des sergents de ville / r. Georges Hatot / 1906 / 3 min.
  Živé květiny / Les fleurs animées / r. Gaston Velle / kamera Segundo de Chomón / 1906 / 3 min.
  Pozor, zlý pes! / Un chien tenace / 1906 / 3 min.
  V moři plamenů / Cascades de feu / 1905 / 2 min.
  Zázračné album / L’album merveilleux / 1905 / 2 min.
  Dvě paraplíčka / 1903 / 2 min.

 • St 22/11

  Chodec

  Režie → Maximilian Schell
  Původní název → Der Fussgänger
  SRN – Švýcarsko 1973 / CZT / 91 min. / 35mm
  Hrají → Gustav Rudolf Sellner, Maximilian Schell, Peter Hall

  Nejvíce oceňovaná režijní práce Maximiliana Schella (jako herce ho uvidíme ve středu 29. listopadu ve filmu Zítra v Alabamě) pojednává o odpovědnosti za zločiny spáchané za druhé světové války. Průmyslník, který zavinil při autonehodě smrt vlastního syna, je prostřednictvím neověřené novinové zprávy konfrontován s vlastní minulostí. Filmovou minulost reprezentují Françoise Rosayová, Lil Dagoverová nebo Elisabeth Bergnerová – legendy meziválečné éry, jimž Maximilian Schell skládá poctu malým skupinovým portrétem.


  Mahana

  Režie → Lee Tamahori
  Původní název → The Patriarch
  Nový Zéland 2016 / CZT / 103 min. / DCP / vstupné 150 CZK
  Hrají → Temuera Morrison, Akuhata Keefe, Nancy Brunningová, Jim Moriarty

  Maorská sága o rivalitě a smíření, nedodržených slibech a rodinných tajemstvích, zasazená na novozélandský venkov šedesátých let minulého století. Maorské rodiny střihačů ovcí Mahanů a Poatů jsou dlouholetými nepřáteli a obchodními rivaly. Čtrnáctiletý Simeon Mahana, který se snaží vymanit z područí svého despotického děda, postupně odkrývá důvod jejich odvěké nenávisti. Riskuje tím nejen vlastní budoucnost, ale také soudržnost celé své rodiny. Předlohou pro film se stal román Bulibasha, který napsal přední maorský spisovatel Witi Ihimaera.

  Součástí slavnostního zakončení Aussie & Kiwi Film Festu bude vystoupení maorské skupiny Whakaari Rotorua a ochutnávka australských a novozélandských vín.

 • Čt 23/11

  Menandros & Thaïs

  Režie → Antonín Šilar – Ondřej Cikán
  ČR – Rakousko 2016 / česky, německy a finsky, titulky české a německé / 129 min. / HD
  Hrají → Jakub Gottwald, Jessyca R. Hauser, Ondřej Bauer, Violetta Zupančič, Tomáš Jeřábek, Petr Vančura

  projekce za přítomnosti obou režisérů

  Surreální sandálový film podle brakových románů pozdního starověku.
  Starověk se mísí se současností, čeština s němčinou. Thaïs je během své svatby s Menandrem unesena piráty. Ve snaze ji vysvobodit se ženich mění v krvelačné monstrum, jeho koni narostou křídla, čarodějnice jej zaslíbí jiné ženě, král Xerxes jej zbaví mužnosti, ale přesto na konci vše dopadne šťastně. Šťastně?
  Film vznikal po dobu šesti let, zpočátku bez oficiálních grantů, ale za to s více než 300 (zčásti profesionálními) dobrovolníky. Nakonec byl podpořen Českým fondem kinematografie a oslavil premiéru na Febiofestu.

  citát z filmu:
  A já vidím, jak Tháïs, moje dcera, zhluboka a klidně dýchá po tvém boku zahalená voňavými přikrývkami. Rozkošně se usmívá ze spaní a nic ji netrápí. A jako každou noc nevnímají tvoje smysly tvou ženu spící vedle tebe, tvé oči vidí jiný obraz. Oknem svítí měsíc jako teď skrze dým. Vstaneš, jdeš do kuchyně, uvaříš si čaj. Čaj nechladne.

  trailery: www.menandros.cz

  Jako předfilm uvedeme v pražské premiéře:

  Anatol Vitouch – Ondřej Cikán / Prinz Aberjaja / Rakousko – ČR 2017 / 10 min.
  Princezna netuší, jestli miluje svého prince nebo rytíře, který ji zachránil před drakem. Posléze pochopí, že princ, rytíř i její němý sluha jsou tím samým mužem. Hypnotyzující obrazy z Českého středohoří a poetická němčina jsou v kontrastu s brutalitou loučení.

  Německy (a mezitím i česky) píšící autor a klasický filolog Ondřej Cikán se pohybuje od dětství mezi českým a německým světem. Přeložil do němčiny Máchův Máj a složil vlastní epos Prinz Aberjaja („princ Ale ano ano") podle pohádky Prinz Bajaja ze sbírky Boženy Němcové. Krátký film Prinz Aberjaja je adaptací několika scén z básně.
  Paula Beer získala 2016 na Benátském filmovém festivalu cenu Marcella Mastroianniho pro nejslibnější herečku.


  Faunovo velmi pozdní odpoledne

  Režie → Věra Chytilová
  ČSR 1983 / 93 min. / 35mm
  Hrají → Leoš Suchařípa, Libuše Pospíšilová, Jiří Hálek, Ivan Vyskočil

  „Ve Faunově velmi pozdním odpoledni jsme se bavily na úkor mužské přetvářky, zbabělosti a snobismu. Spolupráce (s Ester Krumbachovou) byla naprosto ideální, protože jsme tam mohly uplatnit všechny svoje znalosti o mužských, o jejich hypochondriích, o jejich slabostech i silách a všechny možné historky, které jsme znaly, a prokomponovat to s Brdečkovým námětem, prostě jsme se strašně nasmály. Faun je také o účtování se životem. Uvědomit si co jsem vlastně byl, co jsem udělal a co jsem neudělal, proč jsem žil, jaký to mělo smysl.“
  Věra Chytilová

 • Pá 24/11

  Čas násilí

  Režie → Ljudmil Stajkov
  Původní název → Vreme na nasilie
  Bulharsko 1988 / CZV / 153 min. / 35mm
  Hrají → Josif Sărčadžiev, Ivan Krăstev, Rusi Čanev, Anja Penčeva, Kalina Stefanova

  „Píše se rok 1668, už po staletí Osmanská říše ovládá jihovýchodní Evropu. Ale svatá válka za konečné prosazení islámu stále pokračuje. Tvrdě se bojuje o ostrov Kréta. Do bulharských hor Rodop, které mají velký strategický význam, jsou vysláni janičáři. Vojáci, kteří vyrostli z křesťanských dětí. V útlém věku byli odvlečeni z rodné země a podrobeni kruté výchově, aby se z nich stali nelítostní bojovníci za islám.“ ... tolik úvodní titulek bulharského velkofilmu Čas násilí. Podle románu Antona Dončeva, u nás přeloženého pod názvem Přelom, jej natočil Ljudmil Stajkov, který získal zkušenost s historickými filmy už na počátku osmdesátých let díky trilogii o chánu Asparuchovi. Vzniklo tak ambiciózní dílo, které diváka nešetří v zobrazování tehdejších krutostí, zároveň mu ale dává možnost ocenit pečlivou práci kostymérů, scénografů a architektů. V roce 1988 byl film Čas násilí zařazen do soutěže canneského festivalu, kde by promítán v sekci Un Certain Regard.


 • So 25/11

  Bitva na Neretvě

  Režie → Veljko Bulajić
  Původní název → Bitka na Neretve
  Jugoslávie – Itálie 1969 / CZT / 163 min. / 35mm
  Hrají → Yul Brynner, Hardy Krüger, Curd Jürgens, Orson Welles, Sergej Bondarčuk, Sylvia Koscina, Boris Dvornik, Milena Dravićová, Franco Nero

  Údolí řeky Neretvy, hluboko v horách Bosny a Hercegoviny, se na počátku roku 1943 stalo dějištěm rozhodujícího střetnutí Titovy partyzánské armády s jednotkami okupantů. Veljko Bulajić, hlavní jugoslávský přeborník na monumentální válečné velkofilmy, měl díky podpoře nejvyšších míst volnou ruku a nešetřil ani na materiálu, ani na stars mezinárodního věhlasu.

 • Ne 26/11

  Lajka

  Režie → Aurel Klimt
  ČR 2017 / 85 min. / DCP / 6+
  Cyklus → Ponrepo dětem

  Nový animovaný film vypráví příběh psí kosmonautky Lajky, od její přípravy ve výcvikovém středisku přes pobyt ve vesmíru a následující dobrodružné osudy. Jako předfilm uvedeme krátký snímek Jiřího Fridricha Letíme raketou (1937).


 • 48. týden
 • Po 27/11

  Ztracenci

  Režie → Miloš Makovec
  ČSR 1956 / 77 min. / 35mm
  Hrají → Gustáv Valach, Stanislav Fišer, Vladimír Hlavatý

  Pronikavé historické drama o třech dezertérech z prusko-rakouské války, kontrastující s tehdejší socialistickou produkcí. Původní Jiráskovu povídku převedl do scénáře Miloš Makovec spolu s Jiřím Brdečkou, na dialozích se podíleli Jiří Kolář s Otomarem Krejčou a své první režijní zkušenosti zde jako asistentka získala Věra Chytilová.


  Cesta času

  Režie → Terrence Malick
  Původní název → Voyage of Time: Life’s Journey
  Francie – Německo – USA 2016 / CZT / 90 min. / HD

  Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské mysli jednoho z nejvýznamnějších amerických režisérů Terrence Malicka rodila myšlenka na ambiciózní esej, která nakonec dostala tvar filmu Cesta času. Snímek se nezabývá ničím menším než vznikem, vývojem a zánikem známého vesmíru, životním cyklem sluneční soustavy. V centru Malickovy pozornosti pochopitelně leží evoluce různých živých forem, jejich rozmanité podoby, proměny od jednobuněčných organismů až po formování lidské civilizace.

 • Út 28/11

  Příbuzní

  Režie → Vitalij Manskyj
  Původní název → Ridni
  Německo – Lotyšsko – Estonsko – Ukrajina 2016 / CZT / 112 min. / HD / vstupné 60 CZK

  Vitalij Manskyj, režisér narozený v dobách SSSR v ukrajinském Lvově, se po letech prožitých v Moskvě vrací jako ruský občan na Ukrajinu, aby zaznamenal změny, které v této zemi proběhly po Majdanu. Na příkladu vlastní rodiny, jejíž členové žijí v různých koutech země, demonstruje, jak se občané jedné země mohou ocitnout na různých stranách barikád. Manskyj navštíví postupně své příbuzné ve Lvově, Oděse, v anektovaném Krymu i ve válkou postiženém Donbasu. I když hlavní linie příběhu je zasazena do současnosti, dokument ukazuje také na hluboké kořeny rusko-ukrajinského konfliktu.


  Bílý pták s černým znamením

  Režie → Jurij Iljenko
  Původní název → Bilyj ptach z čornoju oznakoju
  Ukrajina – SSSR 1971 / CZT / 91 min. / 35mm / vstupné 60 CZK
  Hrají → Ivan Mykolajčuk, Bohdan Stupka, Larysa Kadočniková, Jurij Mykolajčuk, Mychajlo Illjenko

  Tři syny chudého zvoníka Lese Dzvonara rozděluje nejen láska k dceři vesnického faráře, ale také jejich politické přesvědčení a státy, ve kterých se, aniž by opustili svou vesnici, ocitají. V době příběhu od roku 1937 do roku 1947 se vláda mění čtyřikrát. Kdo bude pánem těchto hor? Rumuni? Poláci? Sověti, nebo Němci? Z Petra se stane komunista. Orest odejde do hor a přidá se k Ukrajinské povstalecké armádě. Třetí bratr je mobilizován. Štěstí ale v této těžké době nenalezne žádný z nich.

 • St 29/11

  Divocí holubi

  Režie → Arkadij Nepytaljuk
  Původní název → Pryputni
  Ukrajina 2017 / CZT / 97 min. / HD / vstupné 60 CZK
  Hrají → Dmytro Chomjak, Nina Naboka, Olena Uzljuková, Julija Vrublevská

  Navštívit starou matku a upravit hroby blízkých je pro temperamentní trhovkyni Ljudku každoroční nemilou povinností. Na cestě taxíkem z města do poloopuštěné vesnice se však tentokrát její životní příběh protne hned s několika protagonisty. Protože jde o ukrajinskou provincii, nemůže tento příběh skončit jinak než osudovými zvraty a středně těžkými zraněními. Režisér Arkadij Nepytaljuk natočil komedii o osamělých lidech, kteří v postsovětské a postkoloniální zemi nemohou najít své místo, a zachytil v ní celou paletu lidského strachu, zloby a devastace země.


  Zítra v Alabamě

  Režie → Norbert Kückelmann
  Původní název → Morgen in Alabama
  SRN 1983 / CZV / 126 min. / 35mm
  Hrají → Maximilian Schell, Wolfgang Kieling, Robert Aldini, Reinhard Hauff, Robert Atzorn, Lena Stolzeová

  Mladík se pokusí zastřelit politika, pachatelův liberální obhájce se snaží proniknout ke kořenům hnědého zla. Čím déle pátrá, tím více sílí jeho pochybnosti o možnostech dobrat se spravedlnosti. Filmař-advokát Norbert Kückelmann (1930–2017) si jako své alter ego vybral Maximiliana Schella. Na Berlinale roku 1984 získal snímek Stříbrného medvěda.

  Po Posledních letech dětství (v Ponrepu uvedeme 9. listopadu) je Zítra v Alabamě druhým nejvýznamnějším dílem autora, jenž se o obnovu západoněmeckého filmu zasloužil také prostřednictvím Kuratoria Junger deutscher Film, které v roce 1965 spolu s Alexanderem Klugem založil a pak několik let sám vedl.

 • Čt 30/11

  Leden-březen

  Režie → Jurij Rečynskyj
  Původní název → Sičeň-berezeň
  2017 Ukrajina – Rakousko / CZT / 92 min. / HD / vstupné 60 CZK
  Hrají → Anhela Hrehovyč, Maria Hofstätterová, Dmytro Bohdan, Raimund Wallisch, Larysa Rusnaková

  Leden-březen je příběhem o lásce, nemoci, velkém zapomnění a smrti, která někde čeká. Kostru filmu tvoří dva paralelní příběhy. V nemocnici v Kryvém Rohu se těžce a zdlouhavě vrací k životu Rakušanka Hanna, která utrpěla vážná zranění při autonehodě na Ukrajině. Její matka Marta se ve Vídni postupně propadá do světa zapomnění Alzheimerovy choroby. Leden-březen je příběhem o lidské slabosti, ztrátě víry, naděje i lásky člověka, který se ocitl tváří v tvář neštěstí. Film měl premiéru v lednu 2017 na festivalu v Rotterdamu. Na rakouském filmovém festivalu Diagonale 2017 dostal cenu za nejlepší kameru.