Courage-Parevo Mezinárodní festival dokumentárních filmů

 

Filmový festival Courage-Parevo je jedním z vyvrcholení tříletého mezinárodního výzkumného projektu Courage: Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku. Výzkumný projekt si klade za cíl zmapování, popis a srovnávání sbírek a fondů poskytujících svědectví o existenci nezávislé kultury a opozice vůči komunistickému režimu v zemích střední a východní Evropy před rokem 1989. Zprostředkovává příběhy občanských iniciativ, neoficiálního umění, náboženských hnutí nebo alternativních způsobů života (více na www.cultural-opposition.eu).

Soutěžní festival Courage ve filmu, který probíhá na několika místech v Praze ve dnech 30. září až 5. října 2018, nabídne divákům celkem 15 dokumentárních filmů z 11 zemí střední a východní Evropy. V Ponrepu mohou diváci vidět filmy tří evropských režisérek – dva tituly, které tematizují historii filmové kultury ve východním bloku, a také orálně-historický projekt reflektující postavení gayů za železnou oponou.

Vstup na všechny tři projekce festivalových filmů je zdarma.

Seznam filmů