Bratia z FAMU

Dušan Hanák, Juraj Jakubisko, Elo Havetta: tři velká, ne-li největší jména slovenského filmu. Všichni tři se narodili na jaře před osmdesáti lety. Všichni tři studovali na pražské FAMU. A všichni natočili krátce po třicítce svůj nejlepší film, v prazvláštním čase, kdy v Československu už několik měsíců stály tanky okupantů, ale v kinematografii prozatím k žádnému výraznému omezení umělecké svobody nedošlo. Dost důvodů, abychom se na jaře 2018 vrátili do šedesátých let a prošli znovu s trojicí režisérů cestu od jejich prvních, ještě v Praze natočených studentských snímků až po kanonické celovečerní filmy slovenské. Jako postscriptum připojujeme vzpomínku na jednoho nepřehlédnutelného „slovenského famáka“ doby zcela nedávné, jehož tvorba je dnes ale také již uzavřenou kapitolou. Vladimír Mičúch, řečený Aramisova, by se letos v říjnu dožil pětačtyřiceti let. Tři a jedno jméno vyryté na cestě, kterou si zvolilo mnoho filmových poutníků ze spřáteleného východního zahraničí a po níž budou bezpochyby pokračovat početní další sběrači polních lilií.


Seznam filmů