Cinefest / 1789–1848 v zrcadle filmu

Revoluce a její udušení, obnovení starých pořádků, rezignace, útěk do soukromí, do izolace, do cizích krajů nebo do romantických snů. A po určité době: opětovné vzplanutí nadějí na změnu, vzedmutí ducha odporu. Téma nového ročníku Mezinárodního festivalu filmového dědictví Cinefest s časovým vymezením, které mluví samo za sebe: 1789 až 1848.

Jak odrážela kinematografie politický, společenský a duchovní vývoj období z posledního před-kinematografického století? A to především v našem kulturním prostoru? Jak ji zažili a zapsali Goethe nebo Karel Hynek Mácha? E. T. A. Hoffmann a Božena Němcová? A co z jejich odkazu vytěžili filmaři jako Max Ophüls, Edgar Reitz, Peter Brook nebo Jiří Gold?

Na první pohled překvapivá volba tématu našich kolegů z hamburského badatelského centra Cinegraph nám dovolí objevit několik raritních děl, mezi nimi i dva snímky natočené v Česku německými režiséry, ale u nás téměř nebo úplně neznámé.

 


Seznam filmů