Febiofest 2018 – Jacques Rivette

„Můj nejmilejší Rivette je dlouhá verze Out 1. To zvláštní na tom je, že Jacques tím dospěl ke konci jednoho vývoje. Dát jít nelze.“

Claude Chabrol

 

Balzakova Historie třinácti jako nejisté východisko pro bezmála třináct hodin filmu. Nejextrémnější umělecký počin francouzské nouvelle vague. Česká premiéra nové digitálně restaurované verze.

 

Nikdy nevynaložil žádný film tolik úsilí a času na to, aby k něčemu nedošlo. Svou tajuplnost těží nikoli z rafinovanosti intriky, ale z její neexistence. Jsou tu milenci, kteří se nesejdou, zloděj, který není dopaden, obchod, v němž se neprodává, spiklenecká organizace, jež zůstává neodhalena, představení, které se neuskuteční, politika, která se nekonkretizuje (víme ale, že se nacházíme v roce DVA po „pařížském květnu“). Není tu ani komplot, ani plot, zato přehršle mezer, přestávek a děr v co nejvágnějším spojení. Situace jsou někdy emocionálně nabité, ale častěji neurčité, nejisté, neusměrněné.

Nedotýkej se mne: noli me tangere – tak zní podtitul Rivettova filmu. V Bibli promluví těmito slovy Ježíš těsně po svém vzkříšení k Marii Magdalské: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevstoupil k Otci.“  Ve světě Out 1, mimo původní, úzce sakrální kontext, je dobrovolně přijatý zákaz doteku krajním projevem respektu … nejen toho uměleckého.

Jacques Rivette se chová jako člověk, který se vydá na nezvykle dlouhý lov a dělá všechno pro to, aby nic neulovil. Důvod je nasnadě: nechce nikomu ublížit. Mezi hercem a autorem, mezi herci navzájem a mezi diváky a filmem proudí sentiment. Víc než o spolu-cítění v něm jde o něco těžko uchopitelného: o to, cosi tušit. Určitou nepopsatelnou náladu, sebe i druhé. Tušit, čím by život, svoboda a film MOHLY být. Ve společenské i umělecké beznaději roku 2018 vězí cena Rivettova filmu-komplotu v důkazu, že se tato možnost už někde a někdy stala skutečností. Našel se někdo, kdo si troufl.


Seznam filmů