Jiří Menzel / Menzel György

Jako na jednu z hlavních tváří české „nové vlny“ se na Jiřího Menzela začali poměrně brzo obracet i tvůrci zahraničních kinematografií s prosbou o účinkování v jejich filmech. Byli mezi nimi Němci, Francouzi, Poláci a překvapivě často Maďaři. Jen v období pěti let od roku 1979 do roku 1983 se Menzel v rolích hlavních i vedlejších objevil ve čtyřech maďarských filmech tří režisérů, jejichž díla vyvolávala v zahraničí pravidelně větší pozornost, než jaké se dostávalo normalizační tvorbě jejich československých vrstevníků. Připomeňme si tedy tentokrát osobnost Jiřího Menzela v jiných podobách, než v jakých nám ho předkládají – prakticky denně – česká mainstreamová média.


Seznam filmů