Češi a Poláci – pohled přes hranice

Začátek nového roku zahájíme v kině Ponrepo cyklem šesti filmů, na kterých se různou měrou podíleli polští a čeští filmaři. V jednom případě jde o polskou adaptaci české literární předlohy, u dalších filmů se dvoustranná spolupráce projevila využitím hereckých představitelů. Uvidíme i snímky, které vznikly jako výsledek „klasické“ koprodukce.

Zlatá éra česko-polské filmové spolupráce připadá na sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století, kdy obě země usilovaly v rámci socialistického bloku o hospodářské a kulturní sblížení. Na základě ročních a dvouletých plánů si Češi a Poláci poskytovali navzájem filmové služby a vyměňovali zkušenosti. Avšak partnerství sousedů nebylo jednoduché. Mezinárodní projekty často vyžadovaly větší rozpočet, než tomu bylo u filmů realizovaných jednou zemí. Režiséři měli za úkol vyhledávat atraktivní témata, která zároveň byla politicky neutrální a netýkala se složitých polsko-českých vztahů. Na začátku spolupráce Poláci neměli důvěru v české scenáristy a Češi nebyli spokojeni s technickým vybavením v Polsku. Přesto vzniklo několik děl, která nejenom poskytují zajímavý transkulturní pohled, ale natrvalo se zapsala do filmových dějin.

Hlavním partnerem akce je Polský institut v Praze.


Seznam filmů