Karel Zeman / smysl a ornament

Zeman mě za šest měsíců přesvědčil, že film je něco jiného než literatura, což jsem po celá čtyři léta strávená na FAMU odmítal uznat. Pochopil jsem, že s ním mohu spolupracovat jen tehdy, když budu schopen myslet tím způsobem jako on – to jest v obrazech. Čili musel jsem se přinutit k činnosti, kterou jsem dříve podceňoval: k vymýšlení takových situací, které sdělují myšlenku vizuálně. Já jsem vždycky vynikal tím, že jsem psal nekonečné dialogy. Proto pro mne bylo velice těžké vniknout do toho Zemanova způsobu. Jednou mi například řekl, že dialog musí podporovat kompozici obrazu. Připadalo mi to hloupé, dokud jsem nepřišel na to, že Zemana nezajímá sdělený obsah dialogu, ale jeho verbální podoba. Přesněji řečeno: používá dialogu spíše jako ornamentu, jako druhého plánu situace, jejíž smysl vyjadřuje beze zbytku vizuálně.

Pavel Juráček (1963)

 

Vynález zkázy

15/10/2017 17:30


Seznam filmů