Antonioni

Shrnutím většiny filmů Michelangela Antonioniho může být obraz světa zaplaveného prázdnem; prázdno do nich vniká ze všech stran jako do poškozené lodi a hrozí, že dílo pohřbí pod oceánem nicoty. Stejně jako o scenériích filmů to jistě platí o osudech jejich hrdinů, tonoucích stále hlouběji v samotě, mlčení, pocitech nereálnosti a marnosti. Park, v němž hrdina Zvětšeniny odhalí nepřítomný zločin, pustá ranní obora, která na závěr filmu obklopí ústřední pár Noci, tristní, mlhavá planina ve Výkřiku, poušť ve filmu Povolání: reportér jsou zároveň vnější a vnitřní krajiny, které obývají hrdiny neméně, než oni je.

Petr Král

 

Kompletní text Petra Krále Napříč pustinou publikoval NFA roku 2012 ve zvláštní příloze věnované Michelangelovi Antonionimu.

 

Noc

03/10/2017 20:00


Seznam filmů