Generace normalizace

Doprovodný program k veletrhu Svět knihy 2017.

O generaci filmařů, kteří studovali na FAMU na konci šedesátých let, tedy v době, kdy tato škola byla považována za jednu z nejlepších na světě, a do profesního života nastoupili na počátku tzv. normalizace, se zatím mnoho nepsalo. Víme, že to neměli lehké, že cesta režisérů k vlastní tvorbě trvala několik let a vedla cestou asistencí a povídkových filmů. Publikace Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? je prvním pokusem o systematičtější zmapování osudů absolventů oborů režie, scenáristiky a dramaturgie z této skupiny.

V orálně-historickém výzkumném projektu, který byl podpořen Státním fondem kinematografie, vzniklo čtrnáct rozhovorů, jež jsou zpřístupněny badatelům ve sbírce zvukových záznamů NFA. Třináct z nich je součástí publikace. Rozhovory s režiséry Angelikou Hanauerovou, Vladimírem Drhou, Morisem Issou, Vladimírem Kavčiakem a Rudolfem Růžičkou, a absolventy oboru scenáristiky a dramaturgie Edgarem Dutkou, Danielou Fischerovou, Janem Fleischerem, Jaroslavou Jiskrovou, Jiřím Justem, Petrem Markovem, Katarínou Vaculíkovou Slobodovou a Karlem Steigerwaldem přinášejí cenné informace o tom, jaká byla atmosféra na FAMU v šedesátých letech, jak se vedení Československého filmu chovalo v dekádě následující k začínajícím filmařům nebo jak se jejich situace měnila v letech osmdesátých a po roce 1989.

U příležitosti vydání knihy a v rámci doprovodného programu veletrhu Svět knihy uvádíme retrospektivu filmů těchto autorů. Jádro výběru leží v období let osmdesátých, které bylo pro většinu tvůrců nejplodnější.

Většina projekcí proběhne za účasti tvůrců a následovat budou diskuze.

Seznam filmů