Hou Hsiao-hsien v Praze

Přehlídka za osobní účasti režiséra Hou Hsiao-hsiena a spisovatelky a scenáristky Chu Tien-wen.

 

Hou Hsiao-hsien je dobrý příklad pro někoho, kdo si takříkajíc pro sebe vynalez vlastní filmový jazyk. V podstatě se z manipulátora stal pozorovatelem. Poskytne divákům všechny informace, které potřebují, jenže v minimálních dávkách. Ubírá zase a zase a zase… až k bodu, aby to, co zbude, dovolovalo ještě jednotlivým prvkům spolu komunikovat.

Tony Rayns

 

Celkově se Houův styl – zároveň intuitivní, silný i rozvážný, bez jakýchkoliv pokusů o svůdnost a se schopností jít přímo a pouze k podstatě věci – pro čínskou kinematografii skvěle hodil. Dokázal od píky učinit opravdovou revoluci ve způsobu chápání a nazírání světa, čímž překonal slepou uličku klasicismu, včetně moderních vlivů zvenčí, a díky tomu představil možnost zcela jiného pohledu na současný svět. V čínské kinematografii tehdy neexistovalo nic, co by se blížilo tvrdé pravdě bez příkras a autobiografickému realismu Houovy rané tvorby, která, pokud bychom ji měli k něčemu přirovnat, připomínala filmy Maurice Pialata.

Pozdější přepracování metody natáčení a přetvoření použitých námětů v posledních snímcích, ho vyneslo na samý vrchol jeho tvorby. V období mezi mladistvou brilantností jeho „druhého debutového filmu“ Sbohem, jihu, sbohem a závratným úspěchem snímku Květy Šanghaje, v němž víří samotná podstata bytí obklopená opiovými výpary a kde ukazuje neuchopitelný, a přesto nezadržitelný chod času, se stal Hou filmařem všestranným. Je jedním z nejlepších aktivních filmařů dnešní doby, nejen v Číně, ale vůbec. Když se nad tím zamyslíme: byl k tomu od počátku předurčen.

Olivier Assayas


Seznam filmů