Zkušenost exilu

V období od počátku dvacátých let až do konce Protektorátu lze v naší kinematografii napočítat čtyři desítky titulů celovečerních hraných filmů, v nichž se tak či onak uplatnili ruští exulanti. Projekt Zkušenost exilu, mapuje – sto let po Říjnové revoluci – osudy exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném Československu. Velká multižánrová výstavní expozice bude od 16. června až do podzimu tohoto roku k vidění v letohrádku Hvězda na Bílé Hoře.

Přehlídku filmů a výstavu Zkušenost exilu spolupořádají Národní filmový archiv a Památník národního písmnictví.

Seznam filmů