2×2 Jean Epstein

„Myslím, že opravdový je pouze takový člověk, jenž je vnímavý k jevům, které jej překvapují a jejichž povahu svobodně vyjadřuje. Protože člověk, který není svobodný, pouze předstírá, že jeho existence má nějakou hodnotu. Svoboda je hybnou silou rozumu.“

Jean Epstein

 

Od památné retrospektivy, která na festivalu v Karlových Varech poprvé zevrubně představila dílo jednoho z největších básníků němého filmu, uplyne letos už dvacet let; naštěstí tu po ní jeden „výstup“ dodnes zůstal, krásná knížka Jean Epstein: Poetika obrazů z nakladatelství Herrmann a synové (1997). V první ze dvou epsteinovských seancí promítneme nejprve Plakát, dobově typické melodrama, jímž režisér potvrdil schopnost obstát v podmínkách komerční kinematografie. Z „druhého břehu“ pak nabídneme jeho Zánik domu Usherů, jeden z milníků klasické avantgardy.

 


Seznam filmů