Blog

(Vybrat měsíc)
 • 09/11

  Seminář věnovaný digitálnímu restaurování filmů a současným obsahům pojmu restaurování proběhl v kině Atlas

  Mediální debata na téma digitálního restaurování, kterou sledujeme už třetím rokem, zatím nepřinesla mnoho konkrétních poznatků, a tak Národní filmový archiv mimo jiné uspořádal 15. dubna 2016 odborný seminář v kině Atlas. V centru pozornosti bylo nejen digitální restaurování filmů, ale hlavně objasnění současných obsahů pojmů restaurování a konzervování. Vznikl tak prostor pro setkání akademických, archivních, muzejních, galerijních a knihovních institucí, protože už delší dobu bylo patrné, že debatu o digitálním restaurování je potřeba obohatit o jiné perspektivy.

  V první části semináře představily restaurátorky Jeanne Pommeau a Tereza Frodlová konkrétní metody, jimiž se řídí, a kroky, jež podnikají pro to, aby se klasické české filmy vracely do dnes již plně digitalizovaných kin i do jiných distribučních sítí. V druhé části semináře se dostali ke slovu odborníci na restaurování z partnerských muzeí a galerií, kteří se věnovali mezioborovým souvislostem konzervování a restaurování ve 21. století, a také kolegové z FAMU, kteří představili svou metodu DRA.

  Seminář zahájili zástupci Národního filmového archivu – úvodním slovem přivítal účastníky generální ředitel NFA Michal Bregant, do technické problematiky digitalizace uvedl účastníky pracovník digilabu NFA David Ernst a restaurátorky Tereza Frodlová a Jeanne Pommeau představily svou práci na projektu Digitálního restaurování národního filmového dědictví.

  IMG_8889

  Jeanne Pommeau se v prezentaci dotkla také digitálního restaurování filmů Jana Kříženeckého.

  Jeanne Pommeau se v prezentaci věnovala restaurování fotochemickou cestou, osvětlila proces od identifikace materiálu, přes výběr referenční kopie až po obnovenou premiéru. Na závěr uvedla příklad digitálního restaurování mimořádných snímků Jana Kříženeckého, na kterých demonstrovala celý proces. Více se dozvíte z prezentace Restaurování fotochemickou cestou.

  Tereza Frodlová se zaměřila přímo na projekt Digitálního restaurování českého filmového dědictví a na základní otázky s ním související. Proč digitálně restaurujeme, jaký je výběr filmů, jak projekt propaguje české filmové dědictví a co všechno obnáší? Více se dozvíte v prezentaci

  Po části věnované digitálními restaurování filmů se slova ujala Zuzana Bauerová z UMPRUM, která na problematiku restaurování nahlédla z hlediska terminologie a vývoje pojmu restaurování-konzervování. Prezentace přinesla účastníkům základní orientaci v pojmech a historii restaurování a profese restaurátora. Celou prezentaci s výkladem můžete přečíst zde

  Bauerova_atlas_4.2016

  Zuzana Bauerová mluvila o historickém kontextu současné terminologie restaurování.

  Pozvání přijal také vedoucí odboru ochrany sbírkového fondu Dušan Perlík, který se věnuje konzervování a restaurování kovů v Národní galerii. 

  dusan_perlik_atlas

  Dušan Perlík zpravil posluchače o metodách, které využívají při restaurování a konzervování v Národní galerii.

  Další pohled na problematiku restaurování a konzervace přinesla Marie Foltýnová z Galerie hlavního města Prahy. Marie Foltýnová uvedla přístup k restaurování veřejných plastik a užívání kopií na území Prahy. Prezentaci s příklady z praxe můžete zhlédnout zde.

  Jako poslední zazněl příspěvek Marka Jíchy z FAMU o metodě Digitálně restaurovaného autorizátu (DRA), která bude jedním z výsledků výzkumného projektu NAKI. Více o metodě digitalizace DRA se dozvíte v prezentaci.

  Metodu DRA představil Marek Jícha z FAMU.

  Metodu DRA představil Marek Jícha z FAMU.

  Závěrečnou debatu vedl projektový manažer „Digitálního restaurování národního filmového dědictví“ a organizátor semináře Matěj Strnad. V debatě profesor FAMU a hlavní řešitel projektu NAKI Marek Jícha i generální ředitel Michal Bregant vyjádřili vůli společně rozvíjet ideu studijního programu zaměřujícího se na archivaci a prezentaci filmového/audiovizuálního  dědictví a všechny související aktivity včetně restaurování. Oba rovněž ocenili seminář jako první příležitost k mezioborové diskuzi.

  diskuze_atlas

  Závěrěčnou debatu moderoval Matěj Strnad.

  V diskuzi všichni zúčastnění souhlasili se specifičností digitálního restaurování kinematografie oproti restaurování v jiných oborech, v nichž se zpravidla pracuje s konkrétními objekty (ať již kopiemi či originály) – digitální restaurování filmu se původního „objektu“ totiž týká zcela minimálně. Přesto je třeba v mezioborové výměně názorů a zkušeností pokračovat, ať již za účelem ujasňování terminologie či kvůli spřízněnosti problematik a definování samotného smyslu restaurování jako takového.

  debata_atlas

  Na dotazy zodpovídali v závěrečné debatě (zleva) Zuzana Bauerová, Marie Foltýnová, Jeanne Pommeau, Michal Bregant, Marek Jícha a Dušan Perlík.

  Prezentace:

  Jeanne Pommeau (NFA)

  Tereza Frodlová (NFA)

  Zuzana Bauerová (UMPRUM)

  Marie Foltýnová (GHMP)

  Marek Jícha (FAMU)

   

 • 04/06

  Film není jen materiál, ale událost

  Filmoví restaurátoři potřebují vycvičené oko a znalosti filmové historie

  Co nejvíc se přiblížit zkušenosti, kterou divákům přinesla premiéra.

  Co nejvíc se přiblížit zkušenosti, kterou divákům přinesla premiéra.

  → více

 • 01/06

  Důležitost malé filmové ratolesti

  Jak obchodní oddělení NFA posílá starší české filmy do světa

  Slušná obchodní agenda - téměř sto let české kinematografie.

  Slušná obchodní agenda – téměř sto let české kinematografie.

  Za minulý rok se starší české filmy promítaly ve třiceti zemích světa. Stojí za tím obchodní oddělení NFA.

  → více

 • 12/05

  Od toho jsme tady, aby oko diváka bylo spokojené

  Pohled do promítací kabiny archivního kina NFA Ponrepo

  „Principiálně se zhasne v sále, pustí se film a zaostří se. Zkuste to odpozorovat. Už zhasínám.”

  „Principiálně se zhasne v sále, pustí se film a zaostří se. Zkuste to odpozorovat. Už zhasínám.”

  V sále kina Ponrepo se schází první návštěvníci. Pan Říha, muž, na němž závisí zdar dnešního promítání, je ale už dávno na svém místě. Promítání chystá ve své kabině minimálně hodinu předem. Dnes se hraje polský povídkový film Muž pod postelí z roku 1967.

  → více

 • 09/03

  Poslední filmová bašta

  Oddělení akvizice a archivace NFA stojí za mimořádně kvalitní péčí o archivní filmy, která se vyplácí

  „Začínáme tím, že uděláme podrobný nález.”

  „Začínáme tím, že uděláme podrobný nález.”

  → více

 • 18/02

  Všechno, co jste kdy chtěli vědět o českém filmu.

  A nebojte se zeptat v oddělení kurátorů NFA.

  Briana Čechová

  Naším úkolem je soustředit kompletní údaje o tom, co se v této zemi natočilo.

  → více

 • 06/01

  Jsou to pedanti, ti archiváři

  Jak se stát archiválií v oddělení písemných archiválií NFA

  Podezřelé předměty z kapitalistické ciziny.

  Podezřelé předměty z kapitalistické ciziny.

  → více

 • 14/12

  Kouzelnice v digitální éře

  Digitální knihovna NFA svým čtenářům umožňuje přečíst si online 325000 stran z filmových periodik.

  „Mám radost z toho, že časopisy znovu ožily,” vedoucí Knihovny NFA Pavla Janásková ukazuje na monitoru obálku předválečné Kinorevue.

  „Mám radost z toho, že časopisy znovu ožily,” vedoucí Knihovny NFA Pavla Janásková ukazuje na monitoru obálku předválečné Kinorevue.

  → více

 • 04/12

  Droběna v Orwocoloru aneb S panem Vorlíčkem o Popelce

  Václav Vorlíček a Tři oříšky pro Popelku v Národním filmovém archivu (5)

  Do kin se vracejí Tři oříšky pro Popelku. Během procesu restaurování filmu jsme požádali o konzultaci pana režiséra Vorlíčka.

  → více

 • 19/11

  Na sklonku filmové doby

  S vedoucím Digitální laboratoře NFA Janem Zahradníčkem o tom, co znamená uchovat film, který už se do kulaté krabice uložit nedá

  Jan Zahradníček, NFA

  → více