Aneta
Lojková

O mně

Do Národního filmového archivu jsem nastoupila v roce 2016 jako všeobecná účetní. O rok a půl později jsem se stala hlavní účetní. Stanovuji metodiku a postupy, provádím kontrolu, vedu a koordinuji práci ostatních účetních včetně práce v účetních systémech organizace. Mám na starosti uzávěrkové operace - sestavuji mezitímní účetní závěrky a roční uzávěrky. Zodpovídám za správnost účtování a za včasné předávání účetních výkazů ke kontrole na Ministerstvo kultury a výkazů PAP do Státní pokladny. Má práce není jednotvárná, proto mě naplňuje a baví.